Stepford Wives is een vijftal uit Greater Manchester. Het is de band van Niklos Jackson en zijn dochter Masie Jackson. Carousel gaat over het omarmen van je ware zelf, zonder pretenties of façade.