onlineradioawards2019rectanglevote
Staat bij jou altijd IndieXL aan? Ontdek jij de meeste nieuwe Indie- en Alternative muziek op IndieXL? Ontdek jij die leuke Nederlandse bands op IndieXL? Als het antwoord op minimaal 1 van de 3 vragen Ja is willen wij je vragen op IndieXL te stemmen voor de Online Radio Awards.…